లాభదాయక ప్రత్నామ్నాయ పంట.. ఆవాలతో అధిక రాబడి!


రబీ సీజన్‌లో వరి పంటకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతాంగానికి సూచిస్తోంది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCall now for Cab